History Points main logoHistory Points message logo
download mp3
Gwyneth the gardner

Button link back to growm ups pagePorth y Gorllewin, Stryd y Castell

Dyma lle roedd ceidwad parc y teulu Bute a'i deulu'n byw.

Click Me button

Cafodd yr adeilad ei ddylunio gan Alexander Roos fel ei fod yn edrych fel castell bychan.

Cafodd Ystafelloedd Te Pettigrew eu hagor yma ym mis Mawrth 2012. Maen nhw wedi eu henwi ar ôl Andrew Pettigrew, prif arddwr Ardalydd Bute.

Ewch i mewn ac edrychwch ar y teils ar y llawr. Cafodd y rhain eu hachub o Frodordy'r Brodyr Duon.

Worker tending plants in the nursery
Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen!

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi casglu taflen weithgareddau o Ganolfan Addysg Parc Bute, Ystafelloedd Te Pettigrew, Caffi'r Tŷ Haf neu Gaffi'r Ardd Gudd, cliciwch yma am fap o godau QR y plant.