History Points main logoHistory Points message logo
download mp3
Gwyneth the gardner

Button link back to growm ups pageRhodfa Ginco

Trowch eich cefnau at y castell. O'ch blaen mae dwy res hyfryd o goed ginco.

Mae coed ginco ymysg y mathau hynaf o goed yn y byd. Maen nhw mor hen, gallai'r dinosoriaid fod wedi bwyta eu dail!

Mae'r coed yn edrych yn brydferth iawn yn yr hydref pan fydd y dail yn troi'n felyn, fel y gallwch ei weld yn y llun.

Click Me button
Photo of Ginkgo trees

 

Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen!

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi casglu taflen weithgareddau o Ganolfan Addysg Parc Bute, Ystafelloedd Te Pettigrew, Caffi'r Tŷ Haf neu Gaffi'r Ardd Gudd, cliciwch yma am fap o godau QR y plant.