History Points main logoHistory Points message logo
download mp3
Gwyneth the gardner

Button link back to growm ups page

Canolfan Addysg Parc Bute, Planhigfa a Chaffi’r Ardd Gudd

Edrychwch o’ch blaenau. Dyma Ganolfan Addysg Parc Bute, y blanhigfa a Chaffi’r Ardd Gudd.

Click Me button

Rhwng 1906 a 1913 roedd gardd furiog y tu ôl i'r mur a welwch o amgylch yr ardd heddiw. Dyma lle roedd garddwyr y teulu Bute yn tyfu ffrwythau a llysiau i'r teulu. Pan fyddai'r teulu Bute yn eu cartref yn yr Alban bydden nhw yn aml yn bwyta ffrwythau a llysiau a gafodd eu tyfu yn eu gardd yng Nghaerdydd. Byddai'r garddwyr yn anfon y ffrwythau a'r llysiau ar y trên!

Click Me button
Worker tending plants in the nursery
Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen!

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi casglu taflen weithgareddau o Ganolfan Addysg Parc Bute, Ystafelloedd Te Pettigrew, Caffi'r Tŷ Haf neu Gaffi'r Ardd Gudd, cliciwch yma am fap o godau QR y plant.