History Points main logoHistory Points message logo
download mp3
Gwyneth the gardner

Button link back to growm ups pageCaffi'r Tŷ Haf

Roedd gan y Teulu Bute dŷ haf yn eu gardd. Mae wedi cael ei symud i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan erbyn hyn.

Cafodd Caffi'r Tŷ Haf ei adeiladu yn 2010 a'r nod oedd iddo edrych fel yr hen dŷ haf.

Then and Now button    Cliciwch y botwm i weld y tŷ haf gwreiddiol.
Summerhouse Cafe as it is now

Mae Caffi'r Tŷ Haf newydd ar agor drwy gydol y flwyddyn ac mae'n gwerthu bwyd poeth ac oer blasus iawn!

Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen!

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi casglu taflen weithgareddau o Ganolfan Addysg Parc Bute, Ystafelloedd Te Pettigrew, Caffi'r Tŷ Haf neu Gaffi'r Ardd Gudd, cliciwch yma am fap o godau QR y plant.