History Points main logoHistory Points message logo
Larry the lifeguard

Button link back to growm ups pageCofeb rhyfel

Mae'r golofn garreg yma yn ddigon uchel i chi ei gweld o bell.

Wrth y gwaelod gallwch ddarllen enwau 212 o ddynion o Landudno a fu farw yn y Rhyfel Byd Cyntaf, a 122 a fu farw yn yr Ail Ryfel Byd. Roedd dau ohonynt ond yn 17 mlwydd oed. Roeddent yn y Llynges Frenhinol.

Click Me button
Old photo of soldiers from the London Welsh in Llandudno
Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi codi taflen weithgaredd o'r Ganolfan Groeso (yn Stryd Mostyn) eto, yna cliciwch yma i gael map o leoliadau cod QR y plant.
Neu lawrlwythwch y daflen weithgaredd yma (pdf, 5.2MB) i'w hargraffu adref cyn eich ymweliad.