History Points main logoHistory Points message logo
Larry the lifeguard

Button link back to growm ups pageCofeb Ted yr Ogof

Mae'r llechen yma yn cofio cymeriad lleol. Roedd trigolion Llandudno yn ei alw "Ted yr Ogof". Magodd ei hen nain a thaid 15 o blant tra roeddent yn byw mewn ogof ger Llandudno!

O hynny ymlaen, adnabwyd y teulu fel " teulu yr Ogof". Byddai Ted yn dal pysgod yn y môr ac yna eu gwerthu o gert yn Llandudno. Os oeddech chi ar wyliau yma yn yr haf, fe fyddech yn gallu talu iddo fynd â chi allan ar ei gwch pysgota i ddangos yr arfordir i chi.

Old photo of Ted Rogo selling fish
Click Me buttonCLICIWCH YMA i gael eich llythyren seren i'w roi ar eich taflen

Wedi cyrraedd pen y daith?

Click Me buttonCliciwch yma i ddysgu am eich gair seren!
Os nad ydych wedi codi taflen weithgaredd o'r Ganolfan Groeso (yn Stryd Mostyn) eto, yna cliciwch yma i gael map o leoliadau cod QR y plant.
Neu lawrlwythwch y daflen weithgaredd yma (pdf, 5.2MB) i'w hargraffu adref cyn eich ymweliad.